Dr. Balipap Ferenc

Foglalkozás: szociológus, szociálpolitikus, népművelő, közösségfejlesztő
Születési hely: Gyulaj
Születési idő: 1948. 09. 23.
Halálozási hely: Pécs
Halálozási idő: 2013. 07. 10.
Tudományos fokozat: Dr.
Forrás: Wiedmer-Balipap Zsuzsa adatközlése alapján

Dr. Balipap Ferenc a dombóvári Gőgös Ignác Gimnáziumban érettségizett 1967-ben.

Diplomáit Szombathelyen (Tanítóképző Intézet, népművelő-könyvtáros, 1974), Debrecenben (Kossuth Lajos Tudományegyetem, közművelődési eladó, 1977) és Budapesten (Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai Intézet, szociológus, szociálpolitikus, 1988) szerezte.

1984-ben Debrecenben a KLTE-n védte meg egyetemi doktori értekezését, "A hetvenes évek változásai és a művelődési otthonok innovációs törekvései Magyarországon" című egyetemi doktori értekezését.

1970-től 1992-ig népművelőként, ezt követően 1974-ig Tamásiban előadóként, majd 1977-ig Hajdúszoboszlón művészeti főelőadóként és igazgatóhelyettesként dolgozott.

1977-től 1991-ig a Dombóvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója volt, mely tevékenysége alatt az ország egyik legjobb, valamint szakmailag legismertebb művelődési otthonává vált.

Jelentős szakmai újítás volt, ahogyan a helybéli emberek mindennapi életéhez szükséges ismeretek és kapcsolatok, a hétköznapi élet kultúrája és  a munkahelyek világa is fórumot kapott a Nyitott Házban.

Példaértékű volt az első vidéki Társadalmi Filmforgalmazási Központ, az első közérdekű, közhasznú helyi Kalendárium, az elsők között létrehozott Dombóvári Városi Televízió.

A hagyományos művelődési otthoni tevékenységek mellett a helyi társadalom- és közösségfejlesztés számos fóruma, szervezete is a Művelődési Otthon keretei közt alakult ki: pl. a Városvédő és Városszépítő Egyesület, a Kertbarát Kör, a Kertvárosi Közművelődési Egyesület.

1992-1993 között egyetemi adjunktus Pécsett a JPTE-n.

1992-től 1997-ig a Magyar Művelődési Intézet Dél-Dunántúli Közösségszolgálatának vezetőjeként tevékenykedett.

 1997-2001 között a Közösségszolgálat Alapítvány munkatársa, 1999-től programigazgató, majd 2001-től -2004-ig a Magyar Művelődési Intézet általános főigazgató-helyettese. 2004-től az Intézet munkatársa, 2005-től 2007-ig már nyugdíjasként.

Szakmai tevékenységek, publikációk:
Szakmai és társadalmi tevékenységek, megbízatások:
- az 1970-es évek második felétől a művelődési otthoni tevékenység országos megújításán (társadalmasításán) dolgozó „nyitott ház” elnevezésű szakmai innováció egyik kezdeményezője és megvalósítója
- 1979-ben a Magyar Népművelők Egyesületének alapító tagja, elnökségi tag, 1982-90 az egyesület Művelődési Otthon Szakmai Szervezetének elnöke, 1988-90 alelnök
- 1989-ben a Magyar Kulturális Kamara megalapításának egyik kezdeményezője, 1989-93 között a felügyelőbizottság elnöke
- 1989-ben az Esély c. társadalom- és szociálpolitikai folyóirat egyik kezdeményezője, 2005-ig szerkesztő bizottsági tag
- 1989-ben a Közösségfejlesztők Egyesületének egyik alapítója
- 1989-ben a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület egyik alapítója
- 1989-91-ben megszervezi (majd beindítja) a pécsi egyetemen a szociálpolitikus-szociális munkás szakos képzést, ill. a tanszéket
- 1990-ben megalakítja a Dombóvári Polgárkört
- 1991-ben Dombóvári Hírlap c. helyi újságot alapít (amit 1993-97 között Dombóvári Krónika néven ad ki)
- az 1990-es évek közepén részt vesz Budapesten és Bükkösdön a Samu Géza Emlék Alapítvány, saját szülőfalujában a Gyulajért Alapítvány, Pécsett a Meszesi Settlementért Szociális Alapítvány létrehozásában, mely alapítványoknak évekig elnöke
- 1994-ben kezdeményezésére megalakul a Gyulaji Erdő Körüli Települések Szövetsége
- 1993-2008 között különböző szellemi tevékenységekre (lapalapítás és kiadás, újságírás, közvéleménykutatás, egyetemi és egyéb oktatás, tanácsadás, stb.) ö önálló magánvállalkozást működtet
- 1994-98 között Dombóváron önkormányzati képviselő, 1995-98 civil tanácsnok
- 1999-2001-ben a Magyar Millennium Kormánybiztos Hivatalának Dél-Dunántúli (Somogy, Tolna, Baranya megyékre kiterjedt feladatkörű) munkatársa
- 2000-2002 között a Miniszterelnöki Hivatal dombóvári kistérségi megbízottja
- 2000-2002 között a dombóvári Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Rt Igazgatóságában fejlesztési igazgató
 
2013. július 10-én hunyt el.
 
Publikációk/könyvek:
- B.F.: Innovációs törekvések a hetvenes évek művelődési otthonaiban.
- „…Csak ami lesz, az a virág…” Kiállítás-sorozat a hajdúszoboszlói kisgalériában.
- B. F.(Szerk.): Dombóvári Kalendárium. – 1984. – 1985. – 1986. – 1987. évi kalendáriumok.
- B. F.(Szerk.): Földet ér vándorlásunk.
- B. F. (Szerk.): Kilincs a természet kincseihez. – A Tamási-Dombóvár-Hőgyész térség turisztikai adottságai és fejlesztésének lehetőségei.
- B.F.: Városok ifjúságsegítő munkája. (60 város önkormányzatának adatait tartalmazó önálló szociológiai felmérés eredményének ismertetése)
- B. F.: Ahová hazaérünk. (Verses ezredvégi napló szülőfalumnak)
- B. F (Szerk.): Beke ’60. Szakmai és baráti köszöntők, emlékek és emlékeztetések a 60 éves Beke Pálnak.
- B. F. (Szerk.): A Koronától a Kht-ig. (Adalékok az 50 éves Dombóvári Művelődési Ház történetéhez)
- B. F. (Szerk.) Az illegitim andragógusképzés megteremtője. In memoriam Durkó Mátyás (1926-2005).
 
Tanulmányok, cikkek:
- Irodalom a képernyőn. = Kultúra és Közösség, 1979 1. sz. 103-107. l.
- A kisgalériák sorsa. = Alföld, 1981. 8. sz.
- Az innovatív (nyitott) művelődési otthon funkciója és szervezete. = Népművelés, 1987. 4. sz. 26-29. l.
- A műveletlenség társadalomellenes tény. = Magyar Nemzet, 1988. október 14. 4. l.
- A magyarországi settlement története. = Esély, 1989. 1-2. sz. és 1990. 1.sz.
- „Nekünk az erdőből csak a madárfütty jutott…” – Helyi kultúra és helyi társadalom Gyulaj községben. = A falu. 1993 ősz.
- A társadalom előbbre való a gazdaságnál. = Magyar Nemzet, 1995. szeptember, 5. sz. 13. l.
- Települések ifjúság(politika)i koncepciója. In.: Ifjúságsegítés – az új évezred küszöbén.
- A pártállami közművelődés polgári társadalmi művelődéssé alakulásának szükségessége és nehézségei. = Új Holnap,
- Egy nemzeti közösségi művelődési stratégia alapvonalai (és készítésének vázlata). = Szín
- Se állandóság, se változás. Feljegyzések a rendszerváltáson kívül hagyott közművelődésről; avagy: a rendszerváltó közművelődés esete a rendszerváltással. = Új Holnap
- A társadalom- és közösségfejlesztés, mint szakmai tevékenység hozzákapcsolása a Nemzeti Fejlesztési Tervhez. In.: 40 éves a közművelődési szakemberképzés Szombathelyen.
- Európai nemzeti felemelkedés – polgári műveltségen alapuló társadalomfejlesztéssel. In.: Visegrádi disputa II.
- A közművelődés rejtett világa. In.: Az illegitim andragógusképzés megteremtője (Szerk.: B.F.)

Versek:
Versei 1970-től jelentek meg napilapokban (a Tolna Megyei Népújságban, majd 1975-től Hajdú Bihari Naplóban), hetilapokban (Képes Újság, Élet és Irodalom) ill. folyóiratokban (a Jelenkorban 1973-tól, az Alföldben 1975-től, 1976.-ban az Új Írásban – több fiatal költő közt – bemutatta Juhász Ferenc, publikált a Forrásban, a Mozgó Világban, a Zempléni Múzsában, szerepelt több irodalmi antológiában – pl. Hétköznapok, Bp. 1980; Kikötő, Debrecen, 1981; Földet ér vándorlásunk, Bp. 1988.)

Róla szóló irodalom:

- Közelítések. 11 beszélgetés népművelőkkel a művelődési otthoni tevékenység fejlesztéséről.
- Ordas Iván: Egy nyitott ház. = Élet és Irodalom
- Takács Zsuzsa: A szociális irányultságból nem engedhetünk. = Tolna Megyei Népújság
- Decsi Kiss János: Halászni tanítani. = Tolna Megyei Népújság
- Molnár István: Ugrás, ejtőernyő nélkül
 
Kitüntetései:
Bessenyei György díj (1994), Gyulaj község díszpolgára (2007), Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye (2012)
 
 

Fel