Dombóvár első lámpáinak 100 éves emléktábla

Dombóváron 1905. december 17-én gyulladtak ki az első villanylámpák Ivanich Antalnak köszönhetően.

A kerek évforduló alkalmából emléktáblát avattak a Jókai utcában, az egykori villanytelep helyén, mely Varga Gábor szobrászművész kerámia alkotása volt

 Az eseményre meghívták Ivanich Miklóst és dr. Gallai Istvánt, Ivanich Antal unokáit is. A kerámiatáblát Szabó Loránd polgármester avatta fel. 

Forrás:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/TolnaMegyeiNepujsag_2005_12/?query=eml%C3%A9kt%C3%A1bla%20domb%C3%B3v%C3%A1r&pg=271&layout=s


Fel