Fetter Károly: Szepessy László dombormű

Szepessy László költőnek állít emléket az 1927. június 26-án leleplezett dombormű, melyet a híres dalköltő szülőházának falán, az Erzsébet utcában  helyeztek el.

A domborművön, melyet Fetter Károly dombóvári szobrász készített, a költő arcképe is látható.

Szepessy László tanár, nyolc verseskötet szerzője, 1915-ben Doberdó -nál puskalövés érte és hősi halált halt. 

Forrás:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/TolnamegyeiUjsag_1927/?query=szepessy%20l%C3%A1szl%C3%B3%20Fetter%20k%C3%A1roly%20&pg=254&layout=s


Fel