Kis-Konda-patak és völgye

A Konda-patak Dombóvárnál ömlik a Kapos folyóba. Széles völgyével kettéosztja Ódombóvárt és Újdombóvárt. A tőzegbányászat által létrehozott mélyedésekben, a Kis-Konda-patak felduzzasztásával létrehozott Tüskei-horgásztó és Kiskondai-halastavak környékének természet közeli állapotú vizes élőhelyei és vízparti ligetei számos ritka, védett faj számára biztosítanak élőhelyet és táplálkozó területet. A vizes élőhelyi jellegből adódóan különösen kétéltű- és hüllőfaunája értékes. Az emlősök közül kiemelkedő a vidra (Lutra lutra) előfordulása. A völgyben 1980 óta folyik madárgyűrűzés és vonulás kutatás, így a madárfaunára vonatkozóan részletes adatok állnak rendelkezésre. A megfigyelt fajok száma 172, amelyek között több ritka, védett madárfaj is előfordul, mint például a réti sas (Haliacetus albicilla), a nagy kócsag (Egretta alba), a kis kócsag (Egretta garzetta), a fekete gólya (Ciconia nigra) és a fehér gólya (Ciconia ciconia).  A patak menti természet közeli állapotú ligetek, gyepek - különböző jellegű tájak közötti összeköttetést teremtve - regionális szintű ökológiai folyosót képeznek.  A tavak és parti sávjaik a környező „agrársivatagban” üde látványt nyújtó változatos, természetszerű benyomást keltő tájképi együttesek.


Fel