Bemutatkozás

Napjainkban felerősödött az igény a helyi információk, a szűkebb környezet megismerésére, nőtt az érdeklődés a szülőföld, a lakókörnyezet története és jelene iránt. A helyi információk iránti érdeklődés tehát mind országos, mind helyi szinten jelentős mértékben megnőtt. A lokális információk, az őket hordozó dokumentumok gyűjtése, kezelése, hozzáférhetővé tételük adja a helyismereti munka tartalmát, lényegét. 

A DomboPedia alapvető célja, hogy a Dombóvárra és vonzáskörzetére vonatkozó oktatási, tudományos, kulturális célokra használható dokumentumokat összegyűjtse, rendezze, rendszerezze és egyforma eséllyel hozzáférhetővé tegye a nagyközönség számára.

Helyismereti gyűjteményünkben olyan dokumentumok találhatóak, melyek segítik a helyismereti kutatást, segítséget nyújtanak a szakdolgozóknak, érdeklődőknek és az ismereteiket bővíteni kívánóknak, hogy megismerhessék városunk múltját és jelenét.

Az ismeretközvetítés mellett az adatbázis másik nagyon fontos szerepe a megőrzés, az állományvédelem. Ez a funkció nagyon fontos, hiszen azt szeretnénk, hogy a régi, sokszor már száz éves, rendkívül értékes dokumentumok fennmaradjanak az utókor számára.

A technikai lehetőségek fejlődésével ma már nem csak helyben szolgáltathatunk: a hálózat segítségével országhatárok nélkül és könyvtárunk falain kívül eljuttatható szinte bármilyen információ az érdeklődők számára. A helyismereti munka egyik elemévé vált – sok más fontos részterület mellett – a digitalizálás, az elektronikus dokumentumok gyűjtése, esetleg előállítása, közzététele.

A feldolgozandó dokumentumok összeállításakor figyelembe kell venni a szerzői jogokat. A helyismereti tevékenység az adott helyhez érzelmi-értelmi kötődést erősíti. Ez a kötődés a későbbiekben elvezet a lokálpatriotizmus érzésének és tudatának elmélyüléséhez, amely kiindulópontja lehet a hazaszeretet és hazafiság létrejöttének.


Fel